– KURS HVLA (MANIPULACJI KRÓTKODŹWIGNIOWYCH) W KONCEPCJI OSTEOPATYCZNEJ

– KURS GRAL I (GEODYNAMICZNO-REFLEKTORYCZNY ALGORYTM LECZNICZY)

– KURS AKUPUNKTURA METODĄ RÓWNOWAŻENIA DR. TANA

– KURS SUPLEMENTACJI W SPORCIE I TRENINGU

– KURS MEDYCYNY MANUALNEJ DR. SKŁADOWSKIEGO

– KURS TERAPII BÓLU MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWEGO I TECHNIKI SUCHEJ IGŁY

– KURS INSTRUMENT ASSISTED SOFT TISSUE MANIPULATION (IASTM)

– KURS ULTRASONOGRAFII W PRAKTYCE FIZJOTERAPEUTY (RUSI)

– KURS MANIPULACJI KRÓTKODŹWIGNIOWYCH (HVLA)

– KURS NEUROMOBILIZACJI WG. BUTTLERA

– KURS TERAPII MANUALNEJ WG. KALTENBORN-EVJENTH

– KURS STABILIZACJI SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA I STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

– KURS STABILIZACJI STAWÓW OBWODOWYCH

– KURS CENTRALNEJ STABILIZACJI

– KURS MASAŻU GŁĘBOKIEGO

– KURS TAŚMY I PIŁKI W SPORCIE I REHABILITACJI

– SZKOLENIE Z ZAKRESU DOBORU WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH I OBSŁUGI SYSTEMU DIAGNOZUJĄCEGO SCHORZENIA STÓP

– HOLISTYCZNA TERAPIA SKOLIOZY WG. KONCEPCJI RADOSŁAWA SKŁADOWSKIEGO

– STOPA – BIOMECHANIKA, URAZY, PRZECIĄŻENIA I NOWOCZESNE TERAPIE

– PODEJŚCIE TRZEWNO-NERWOWO-POWIĘZIOWE W BÓLACH L-S

– KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA, NEUROREHABILITACJA I STYMULACJA FUNKCJI POZNAWCZYCH OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NEUROLOGICZNYMI, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI ROZWOJU

– SKOLIOZA W ASPEKCIE NEUROKINEZJOLOGICZNYM

– NEUROLOGIA DZIECIĘCA

– ZASTOSOWANIE TERAPII MANUALNEJ W GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWIE I NEONATOLOGII

– TERAPIA MANULANA W PEDIATRII

– MASAŻ SHANTALA

– WIELOFUNKCYJNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PROCES USPRAWNIANIA I REHABILITACJI KRABAT

– SYSTEMY OCZYSZCZANIA DRÓG ODDECHOWYCH