Czym się zajmuję?

-> Nowoczesną i profesjonalną fizjoterapią, opartą na badaniach, dowodach naukowych doświadczeniach własnych i innych fizjoterapeutów.

W skład której wchodzi:

Diagnostyka narządu ruchu:
– fizjoterapeutyczne, funkcjonalne i manualno-terapeutyczne badanie, na bazie którego można prowadzić bezpieczną i przede wszystkim skuteczną rehabilitację.

Terapia dysfunkcji narządu ruchu:
– mięśniowo-powięziowych zespołów bólowych, bólów przeciążeniowych, bólów i zawrotów głowy, bólów kręgosłupa, bioder, stawów kolanowych, bólów menstruacyjnych i innych…

Rehabilitacja ortopedyczna:
– pourazowe stany po złamaniach kończyn i kręgosłupa, uszkodzeniach mięśni i stawów, po zabiegach operacyjnych m.in. rekonstrukcjach więzadeł (ACL, ATFL), artroskopii, endoprotezoplastyce, zespoleniach kostnych, amputacjach

Rehabilitacja sportowa:
– w przebiegu urazów sportowych (naciągnięć, naderwań, stłuczeń), naderwań więzadeł (LCL, MCL, AFTL, CFL), zwichnięć stawów, stanów przeciążeniowych i deficytów funkcjonalnych, nakierowana na maksymalnie szybki powrót do sprawności oraz poprawę wydolności i jakości funkcjonowania narządu ruchu z uwzględnieniem specyfiki wykonywanej dyscypliny sportu.

Terapia wad postawy:
– boczne skrzywienia kręgosłupa, skoliozy zaburzenia osi kończyn dolnych (koślawość / szpotawość), dysplazja stawów biodrowych, płaskostopie, plecy okrągłe, plecy płaskie

Rehabilitacja neurologiczna:
– po udarach mózgu, schorzeń neurologicznych m.in: choroba parkinsona, stwardnienie rozsiane (SM), stwardnienie zanikowe boczne (SLA) oraz innych, po urazach i porażeniach nerwów obwodowych w tym m.in. nerwu twarzowego, nerwu pośrodkowego (w przebiegu cieśni nadgarstka), nerwu łokciowego, nerwu kulszowego (rwa kulszowa), schorzeń neurologicznych w przebiegu dyskopatii, po urazach mózgowo-czaszkowych i operacjach neurochirurgicznych.