Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty

 • Terapia pijawką lekarską – HIRUDOTERAPIA MEDYCZNA z elementami FRSc
 • Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych (PRO)
 • Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych (BASIC)
 • Psyche&Soma Academy:
  – Ustawienia systemowe Hellingera
  – Hipnoza regresyjna
  – Somatic Experiencing (SE)
  – Kinezjologia
  – Manipulacje czaszkowe
  – Oddech holotropowy
  – Epigenetyka
 • Anatomia i ontogeneza w koncepcji osteopatycznej
 • Biodynamika
 • Kolegium Terapii Czaszkowo-Krzyżowej
 • AKUPUNKTURA: MASTER TUNG
 • AKUPUNKTURA: DIAGNOZA Z PULSU
 • INTEGRACJA OSTEOPATYCZNA
 • TERAPIA TRZEWNA – OSTEOPATYCZNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE
 • KURS NATURALNEGO ŚCIEŻKI
 • AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY W PODEJŚCIU OSTEOPATYCZNYM: OD TEORII POLWAGALNEJ DO ROZWOJU PSYCHOSOMATYCZNEGO
 • KRĘGOSŁUP – OSTEOPATYCZNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE
 • STAWY OBWODOWE – OSTEOPATYCZNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE
 • GLOBALNA TERAPIA STOPY
 • DIAGNOSTYKA STOPY ORAZ INDYWIDUALNY DOBÓR I MONTAŻ WKŁADEK
  ORTOPEDYCZNYCH ICB MEDICAL.
 • BODY WORK – KONWENCJA MENTORÓW RUCHU „MOVEMENTORS”
 • PROFESJONALNA OBSŁUGA PACJENTA
 • MOBILIZACJE I ODRUCHOWE AKTYWACJE NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH W LECZENIU
  ZABURZEŃ NARZĄDU RUCHU
 • KURS RADIOLOGIA FUNKCJONALNA
 • KURS GRAL II (GEODYNAMICZNO-REFLEKTORYCZNY ALGORYTM LECZNICZY)
 • KURS HVLA (MANIPULACJI KRÓTKODŹWIGNIOWYCH) W KONCEPCJI OSTEOPATYCZNEJ
 • KURS GRAL I (GEODYNAMICZNO-REFLEKTORYCZNY ALGORYTM LECZNICZY)
 • KURS AKUPUNKTURA METODĄ RÓWNOWAŻENIA DR. TANA
 • KURS SUPLEMENTACJI W SPORCIE I TRENINGU
 • KURS MEDYCYNY MANUALNEJ DR. SKŁADOWSKIEGO
 • KURS TERAPII BÓLU MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWEGO I TECHNIKI SUCHEJ IGŁY
 • MANIPULACJA TKANKAMI MIĘKKIMI KURS INSTRUMENT ASISTM (IASTM)
 • KURS ULTRASONOGRAFII W PRAKTYCE FIZJOTERAPEUTY (RUSI)
 • KURS MANIPULACJI KRÓTKODŹWIGNIOWYCH (HVLA)
 • KURS NEUROMOBILIZACJI WG. BUTTLERA
 • KURS TERAPII MANUALNEJ WG. KALTENBORN-EVJENTH
 • KURS STABILIZACJI SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA I STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH
 • KURS STABILIZACJI STAWÓW OBWODOWYCH
 • KURS CENTRALNEJ STABILIZACJI
 • KURS MASAŻU GŁĘBOKIEGO
 • KURS TAŚMY I PIŁKI W SPORCIE I REHABILITACJI
 • WARSZTAT: „MOBILIZACJE I ODRUCHOWE AKTYWACJE NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH W LECZENIU ZABURZEŃ NARZĄDU RUCHU”
 • SZKOLENIE Z ZAKRESU DOBORU WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH I OBSŁUGI SYSTEMU DIAGNOZUJĄCEGO SCHORZENIA STÓP
 • HOLISTYCZNA TERAPIA SKOLIOZY WG. KONCEPCJI RADOSŁAWA SKŁADOWSKIEGO
 • STOPA – BIOMECHANIKA, URAZY, PRZECIĄŻENIA I NOWOCZESNE TERAPIE
 • PODEJŚCIE TRZEWNO-NERWOWO-POWIĘZIOWE W BÓLACH L-S
 • KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA, NEUROREHABILITACJA I STYMULACJA FUNKCJI POZNAWCZYCH OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NEUROLOGICZNYMI, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI ROZWOJU
 • SKOLIOZA W ASPEKCIE NEUROKINEZJOLOGICZNYM
 • NEUROLOGIA DZIECIĘCA
 • ZASTOSOWANIE TERAPII MANUALNEJ W GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWIE I NEONATOLOGII
 • TERAPIA MANUALNA W PEDIATRII
 • MASAŻ SHANTALA
 • WIELOFUNKCYJNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PROCES USPRAWNIANIA I REHABILITACJI KRABAT – SYSTEMY OCZYSZCZANIA DRÓG ODDECHOWYCH